Anita'97 s.r.o.


Kdo jsme Služby Produkty Naši partneři Kontakt Linky WWW HOME

 

   

PŘEKLADY

Anita'97 je Vaším spolehlivým partnerem, jestli potřebujete rychlé a kvalitní překlady z bulharštiny do cizího jazyka nebo z cizího jazyka do bulharštiny.

Firma užívá služeb odborných soudních překladatelů, zaměřených na právní, ekonomickou, technickou, lékařskou aj. látku.  

Anita'97 je jednou z mála překladatelských firem, které nabízejí překlad z a do všech evropských jazyků  /v t. č. do všech skandinávských a baltských jazyků/, a také do arabštiny, japonštiny, čínštiny, korejštiny, hebrejštiny (ivritu) a jiných vzácných jazyků.

  zpět

 

   

LEGALIZACE

Odjíždíte do zahraničí, nebo se vracíte z cizí země. Pak potřebujete úředně ověřené, tj. legalizované, dokumenty (maturitní vysvědčení a vysokoškolské diplomy, diplomy, dokládající Vaši odbornou kvalifikaci, rodné listy, potvrzení o uzavření občanského sňatku, dokumenty o vlastnictví atd.)

Anita'97 Vám nabízí legalizaci dokumentů, a to:

· konzulární legalizaci,

· legalizaci na Ministerstvu spravedlnosti,

· legalizaci na Ministerstvu školství a vědy,

    · notářské ověření-vidimaci kopií dokumentů,

· ověření v Bulharské Průmyslové a obchodní komoře,

· ověření na Ministerstvu financí,

· ověření v Bulharské státní bance,

· jiná ověření.

   zpět

 

   

REGISTRACE

Anita'97 Vám nabízí expresní registraci Vaší firmy:  

·         soudní registraci,

·         daňovou registraci,

·         statistickou registraci (IČO – BULSTAT),

·         registraci v Bulharské Průmyslové a obchodní komoře,

·         registraci v Rejstříku Neziskových právnických osob u Ministerstva spravedlnosti.

  zpět

 

   

PRÁVNICKÉ SLUŽBY

Anita'97 Vám nabízí právnické konsultace, advokátské a jiné právnické služby pro řešení Vašich problémů.  

Firma spolupracuje s týmem vysoce kvalifikovaných právníků (advokátů, vědeckých pracovníků aj.), zaměřených na správní, pracovní, občanské a trestní právo.

  zpět

 

   

ORGANIZAČNÍ

Anita'97 je partnerem řady zahraničních a bulharských firem v oblasti organizace a pořádání mezinárodních vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí, výstav aj.

Chcete uspořádat svou akci na evropské úrovni?

My Vám můžeme s tím pomoci!

U firmy Anita'97 je založeno Centrum pro eurokontakty, které organizuje tématické semináře, výměny zkušeností,  vzdělávací návštěvy aj.v spolupráci s TECON Ltd, EDUCON NGO, TODERO NGO – Česká republika a Krieger GmbH –Spolková republika Německo.

  zpět

   

 


free invisible hit counter
05.12.2009